9 Nis 2014

KULLANMADIĞINIZ BANKA HESAPLARINI KAPATIN, HESAP İŞLETİM ÜCRETİ YOLDA


Merhaba,

Bugün bir internet gazetesinde konu ile ilgili haber çıkınca size yazmayı atladığımı fark ettim.

Gazete yazısını okumak isterseniz Tık Tık

Geçenlerde bir bankadan, kullanmadığım hesaba, hesap işletim ücreti uygulanacağını öğrenince önce telefon ile aradım. Son tarihin 28 Nisan olduğunu söylediler. Buna göre kullanmadığım hesaba, hesapta para olmasa bile hesap işletim ücreti uygulayarak beni borçlandıracaklarını belirttiler. Bunun yasal olmayacağını söylediğimde ise, bu konuda tebligat yayınlandığını belirttiler.

İnanmadım, bilgi edinme hakkı kanununa dayanarak, BDDK'ya bilgi talebinde bulundum. Ekteki cevap yazısı geldi. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Yapacağınız şey, telefon yada direk başvurarak bu hesapları kapattırmanız. Aksi takdirde, bankaların web sitelerinde yayınlanan hesap işletim ücretini ödemek zorundasınız. BDDK'nın bu kararı ile, tüketici hakem heyetlerine gitme şansınız da ortadan kalkıyor.

İşte bana yazılı verilen cevap:

     
İlgide kayıtlı başvurunuzda yer alan hususlar incelenmiş ve konuya ilişkin açıklamamıza aşağıda yer verilmiştir.

Bilindiği üzere, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 27’nci maddesi ile 27.04.2004 tarih ve 25445 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 38’inci maddesi uyarınca, tavsiye ve mütalaa taleplerine ilişkin başvurular bilgi edinme hakkı kapsamı dışında tutulmuştur. Bu itibarla cevaplandırılması mütalaa gerektiren başvurunuza mütalaa niteliğinde cevap verilmesi imkânı bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, konu hakkında aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Türkiye Bankalar Birliği tarafından (TBB) “Bankaların Bireysel Müşterileriyle Yapacakları Sözleşmelerin Şekil ve İçeriğinde Yer Alması Gereken Asgari Hususlar ile Sözleşmelerin Uygulanacağı İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” (Tebliğ) 14.05.2013 tarihinde yayımlanmış olup, söz konusu Tebliğ 01.09.2013 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğin 8 inci maddesinin son bölümünde “Kesintisiz olarak, en az 180 gün süreyle hareket görmeyen kredi kartları, vadesiz mevduat ve özel cari hesaplar hareketsiz hesap kabul edilir. Bu hesaplardan ücret alınmadan önce müşteriye 30 gün içinde ilave maliyete katlanmaksızın hesabı kapatma hakkının bulunduğu aksi takdirde bankanın ücret tahakkuk ettirebileceği ve/veya ürünü/hesabı/hizmeti kapatılabileceği hususunda bilgilendirme yapılır.” hükmüne yer verilmiş olup, hesap işletim ücret tahakkuk ettirilmesi istenilmeyen hareketsiz hesapların kapatılması kişilerin seçimleri dahilindedir.


Paramızın cebimizde kalması dileği ile,
Sevgiler
Şafak
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...