2 Haz 2020

Dijital dönüşüm noktasında Canovate Group


Dünya markası olan Canovate Group, sektöründe dijital dönüşümün öncüleri arasındadır

Canovate Group, dijital dönüşümde başarı öyküsü yazdı

Ar-ge ve inovasyon odaklı global bir şirketler grubu olan yüzde 100 Türk markası CanovateGroup, veri merkezi (data center) ve fiber optik sistemlerindeki teknolojisi ve uçtan uça ürün portföyü ile dünyanın ilk 8 global markası arasında yer alıyor. Globalde, sektörünün liderleri arasında yer alan Canovate Group, “dijital dönüşümde” de bir başarı öyküsü yazdı.

Dünya markası olan Canovate Group’ta yapılan dijital dönüşüm çalışmalarını anlatan Canovate Group Tedarik Zinciri Direktörü Metin Çetin, şunları söyledi:
Dijital dönüşüm, kurumların iş süreçlerinde verimliliğini arttırmak, tüm operasyonlarda devamlı bir iletişim ve dönüşüm içinde olmak, kurum olarak müşterilerine daha çok değer yaratmak için, dijital teknolojilerin kurum içi süreçlerin tamamına entegre edilmesi ve işlerin dijital olarak yönetilmesi demektir. Kritik proseslerin takip ve kontrolü dijital ortama taşındığında, insan hatası en aza indirilmekte ve süreçlerin hızı ciddi manada artmaktadır. Bu sayede, süreç optimizasyonu daha kolay yapılabilmekte ve operasyonel iyileşme sağlanabilmektedir. Canovate Group olarak, tüm modülleriyle tamamen entegre bir ERP sistemi kullanmaktayız. Klasik ERP mantığına ilave olarak, kritik süreçlerimizde kendi dinamiklerimize uygun, hedef odaklı ek yazılımlar ile prosesleri dijitalize etme yolunda ciddi çalışmalar yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Canovate Group sektöründe lider bir firma olarak yükselmeye devam etmekte, ürün kalitesi ve gamındaki başarısının yanısıra tüm paydaşları ile birlikte süreç yönetiminde de yenilikçi ve lider olmayı sürdürmektedir. Bu yolculuğumuzda, müşterilerimize sunduğumuz çözümlerin daha da optimize edilmesi için tüm süreçlerimizdetamamen dijitalleşmeye devam ediyoruz” dedi.

Dijital dönüşüm noktasında Canovate Group’ta yapılan çalışmalara örnekler veren Metin Çetin, şunları kaydetti:

1-Üretim Takip ve Kontrol Modülü:

Üretim yapan firmaların ana sorunlarından birisi, yapılan plana, beklenen verim seviyesinde uyma zorluğudur. Sergilediği müşteri ve kalite odaklı yaklaşımın bir sonucu olarak bu kontrolü sağlıklı yapmak ve anlık takip etmek için Canovate Group bünyesinde, ayrı bir yazılım ile hazırlanmış entegre üretim takip ekranları mevcuttur. Üretimde çalışan personelimizin de, sürece detayları ile hakim olmasını sağlayacak şekilde, hattın başındaki ekranda günlük olarak hatta girecek iş emirleri, sırası ve öngörülen süreleri yer almaktadır. Hattan çıkan her ürün, barkod okutularak sisteme otomatik işlenir. Hattın sonundaki ekranda ise, üretilen her ürün anlık olarak güncellenir, plana uyum süre ve miktar olarak ekrandan anlık görülebilir. Günün sonunda fiili olarak hattın, tüm göstergeleri oluşmuş olur. Bu sayede, hattın etkinliği tam anlamıyla tamamen dijital ortamda, manuel müdahalelerden bağımsız olarak ölçülmüş oluyor.

2-Satınalma Takip Ekranları:

Tedarik edilen malzemelerin zamanında ve eksiksiz gelmesi, üretim yapan firmalar için son derece önemlidir. Özellikle ürün çeşidinin çok olduğu ve tedarik sürelerinin çok değişken olduğu durumlarda, zamanında tedariğin önemi daha da artmaktadır. Canovate Group bünyesinde, bu süreci sıkıntısız yönetmek için ek yazılım ile özel ekranlar tasarlanmıştır. Satınalma sorumlusu, cari, stok kodu bazında anlık olarak güncellenen dinamik bir ekranda, herkesin açık tüm siparişlerini, gecikmeye düşen siparişleri, gecikme seviyeleri, termine kalan süreleri, fiyat değişimleri anlık olarak izlenebilmektedir. Henüz siparişe dönmemiş taleplerin de, bekleme süreleri, tedarik süreleri, gecikme durumları anlık takip edilmektedir. Aynı zamanda, tedariği tamamlanmış ancak kalite tarafından red edilen malzemelerinde çok hızlı sonuçlandırılması için aynı ekran üzerinden anlık takip yapılmaktadır. Ekrandaki tüm veriler, doğrudan ERP sisteminden anlık çekilmekte herhangi bir manuel müdahale yapılmamaktadır. Bu ekranda oluşan sonuçlara göre, kişi bazında performans ölçümü tamamen dijital ortamda yapılmaktadır.

3-Araç Yerleşim Modülü:

Konteyner veya tır bazında yükleme yapan firmalar için, araç yerleşiminin optimum seviyede yapılması çok kritiktir. Günümüzde nakliye maliyetlerinin yüksek olması, nakliye süreçlerinin müşteriye herhangi bir katma değer sağlamamasından dolayı, nakliye sürecine dair her türlü iyileştirmeyi müşterimize yaptığımız bir yatırım olarak görmekteyiz. Bundan dolayı; araç yükleme optimizasyonunun önemi daha da artmıştır. Bu kapsamda, Canovate bünyesinde “Araç Yerleşim Yazılımı” hazırlandı ve daha önce manuel ve eklenik işlemlerle gerçekleşen bu proses, tamamen dijital ortama taşındı. Sürecin verimliliği artırılırken, aracın doluluğu ek siparişi gerektiren durumların önden belirlenebilmesine bağlı olarak dolu araç sevkiyat terminlerinde iyileşme v.b. konularda direkt müşteriye etki eden iyileşmeler sağlanması hedeflendi. Bu modül, mevcut ERP sistemi ile entegre çalışarak, sistemde tanımlı tüm ürünlerin ölçü ve ağırlık bilgilerine istinaden, tamamen Canovate’ye ve ürün tiplerine özel tanımlanan kısıtlara göre, tüm hesaplamaları otomatik ve saniyeler içinde yapmaktadır. Optimizasyon teknikleri kullanılarak belirlenen kısıtlara göre, maksimum hacimin doldurulması sağlanmaktadır. Bu sayede, müşteriye teklif verildiği anda, araç yerleşimi de yapılmakta ve müşteri ile hemen paylaşılmaktadır. Araçta boşluk olması durumunda, ilave sipariş ile yükleme optimum seviyeye çıkarılmaktadır. Aynı zamanda, çeki listeleri de anlık olarak çıkarılmakta ve paylaşılmaktadır. Hem müşteri, hem de Canovate açısından ciddi avantaj sağlanmaktadır.

4-Tedarikçi İletişim Platformu:

Tedarikçiler, ana üreticilerin çözüm ortaklarıdır. Ana üreticide akışın sorunsuz işleyebilmesi için tedarikçi ile iletişimi son derece önemlidir. Tedarikçi ile olan iletişim, ne kadar hızlı ve hatasız olur ise, süreç o kadar sorunsuz devam eder. Canovate bünyesinde, tedarikçilere geçilecek siparişler tamamen ERP üzerinden otomatik olarak kendilerine aktarılmaktadır. Sipariş formu, satınalma sorumlusu tarafından sistemde sipariş oluşturulduğu ve onaylandığı anda, sistemde kayıtlı olan cari bilgilerine daha önce belirlenen formatta otomatik olarak mail ile gitmektedir. Siparişler oluşturulduktan sonra, termin tarihlerine göre, takibi de yine sistemden otomatik hatırlatmalar ile yapmaktadır. Sisteme tanımlanan parametrelere göre, termin yaklaştıkça tedarikçiye otomatik mail ile uyarılar gitmekte ve malzemenin zamanında gelmesi sağlanmaktadır. Bu platform, yukarıda değindiğimiz satınalma takip ekranları ile uyumlu çalışmaktadır. Bu sayede, manuel takip ile yapılan birçok iş dijital ortama taşınarak sürecin verimi arttırılmıştır.

5-Dijital Performans Ölçüm Platformu:

Üst yönetim tarafından belirlenen hedeflere ulaşmak için tüm süreçler yakından takip edilmekte ve her bölümün kendi süreçlerine özel olarak operasyonel bazda performans ölçümleri yapılmaktadır. Belirlenen KPI’ların ölçümleri, tamamen dijital ortamda ERP ve CRM sisteminden veriler çekilerek, otomatik olarak yapılmaktadır.

6-Sipariş-İrsaliye-Fatura Kontrol Modülü:

Tedarikçilerle ile görüşülerek anlaşma sağlanan fiyatlara göre, sistemde siparişler oluşturulmaktadır. Malzeme teslimatı yapıldıktan sonra, gelen faturanın geçilen siparişe göre uygunluğunun kontrolünü manuel yapmak, ciddi bir zaman kaybına neden olmakla beraber, bu şekilde gerçekleştirilen her işte olduğu gibi bu durum hataya da çok açık olduğundan Canovate bünyesinde oluşturduğumuz ek modül ile Sipariş-İrsaliye-Fatura kontrolü miktar ve birim fiyat bazında otomatik yapılmaktadır. Tüm işlemler tamamen dijital ortamda yapıldığı için, bu modül yerine koyamadığımız en kıymetli kaynak olan zamanı verimli kullanmaya fırsat yaratmasının yanısıra, hata riskini de ortadan kaldırmaktadır.

7-İş Zekası Çözümleri:

Tüm süreçlerde verilerin anlık, hızlı ve doğru alınması çok önemlidir. Süreçlerdeki birçok karar, bu verilerin analiz edilmesi sonucu alınmaktadır. Canovate bünyesinde kullanılan Business Objects ve Crystal Report uygulamalarıyla, ihtiyaç duyulan tüm veriler, istenilen rapor formatında anlık olarak veya istenen tarih ve saat planlamasıyla otomatik olarak alınmaktadır. Tüm süreçler ile ilgili belirlenen kritik raporlar, belli bir plan çerçevesinde otomatik olarak yayınlanmaktadır.

Gönüllü karantina döneminin meydana getirebileceği fiziksel sorunlar nelerdir?


Gönüllü karantina döneminin meydana getirebileceği fiziksel sorunlar nelerdir?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının,
bu yaş grubuna getirebileceği 5 fiziksel sorun

Covid-19 salgını, gerek iş hayatına, gerekse de sosyal hayatımıza hazırlıklı olmadığımız bir duraklama getirdi. Çoğumuz ilk ay hemen hiç evlerimizden çıkamadık yada çok kısıtlı imkanlarla hareketli olmaya çalıştık. Ancak en büyük kısıtlamanın geldiği çocuk, genç erişkin ve özelikle 65 yaş üstü nüfusta bu sürecin uzaması, zaten zor olan bu yaş dönemlerini daha da zorlaştırabiliyor. Alınan önlemler, pandemi sürecinin kısalması hedefi için olmazsa olmazlardan olurken, kısıtlama getirilen bu yaş dönemleri için farklı fiziksel sorunlar da ortaya çıkabiliyor.

65 yaş üstü nüfusta fiziksel aktivite devamlılığının önemini anlatan Uzman Fizyoterapist Altan Yalım, şunları söyledi:

Günümüzde orta yaş kabul edilen 65 yaş üstü grubu, eski nesile göre, hem daha çok sosyal hayatın içerisindeler, hem de spor aktivitelerine daha çok katılmaktalar. Gerek modern tıbbın sağladığı olanaklar, gerekse de fiziksel olarak daha geç kuvvetten düşmek, yaşlılık olgusunu 75 yaş sınırının ötesine çekmiştir. Yaşadığımız bu dönemde, fiziksel aktivitenin devamlılığı olmazsa olmazlardan birisidir” dedi.

Peki bu kısıtlama, 65 yaş üstü döneminde hangi fiziksel sorunları ortaya çıkarabilir?

1-Kan dolaşımı sistemi: Kan dolaşımında, bacaklardaki kanın kalbe geri dönmesi için bacak kaslarının aktivitesi çok önemlidir. Hareketsizlik bu dönüşü zorlaştırarak, kanın bacaklarda göllenmesine ve kalbe aşırı yüklenme sonucu tansiyonun yükselmesine yol açabilir. 

2-Kas iskelet sistemi: Kas yoğunluğu eklemlere binen yükleri olabildiğince azaltan koruyu bir sistemdir. Özellikle, ileri yaş gurubunda zaten kas kuvvetinin azalması beklenen bir gelişimdir. Kaslar olağan kuvvetlerini korumak için mutlak harekete ihtiyaç duyarlar. Maalesef, hareket azlığı bu süreci hızlandırarak, gerek kas, gerekse de eklem sorunlarını arttıracaktır.

3-Sindirim sistemi: Covid-19 pandemisiyle ev karantinasına giren ileri yaş döneminin en büyük sıkıntılarından birisi de, enerji gereksiniminin azalmasıyla, beslenme düzeninin bozulması yada aşırı beslenme sonucu gerek kilo alımı, gerekse de bazı kişilerde kan enzim değerlerinin değişmesine yol açmaktadır. Aynı zamanda, bağırsak sistemi de, hareketsizliğe bağlı olarak tembelleşmektedir. Şeker ve tansiyon gibi kronik vakalarda, bu durum ciddi sonuçlar doğurabilir.

4-Solunum sistemi: Günlük spor aktivitelerinden mahrum kalmanın getirdiği bir zorlukta, yaşla beraber azalma eğiliminde olan akciğer fonksiyonlarının üzerlerinde geliştirici bir yük olmaması nedeniyle, solunum sistemi ve akciğer kapasitesi daha hızlı bir şekilde düşebilir.

5-Psikolojik durum: Gerek alışık olunan sosyal ortamdan, gerekse de ailelerin eskisi kadar bir araya gelememeleri, yaşlı nüfusta depresyonu tetikleyebilmektedir. Bazen sadece markete yada parka giderek kolayca atlatılabilecek bu depresif durum, ev gibi kapalı bir ortamda daha ciddi sıkıntılara yol açabilmektedir.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...